Gallery.L là thương hiệu sàn giao dịch cao cấp tại Hà Nội Việt Nam, được điều hành bởi Secondhands Inc. Hàn Quốc. Secondhands Inc. là công ty phát triển công nghệ thẩm định và định giá cho các sản phẩm hàng hiệu trong thời gian dài ở Hàn Quốc.

Secondhands Inc. được thành lập vào tháng 8 năm 2019 bởi giám đốc điều hành Yoon Kyung Min, người có nhiều năm hoạt động với tư cách là luật sư bằng sáng chế tại công ty luật hàng đầu châu Á Kim & Jang, đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Hàn Quốc trong thời gian dài.


Đây là nơi làm việc của những người am hiểu nhất về hàng hiệu và chuyên gia thương mại Hàn Quốc. Thương hiệu được vận hành tại Hàn Quốc là EXCLOSET.

 EXCLOSET đang phát triển nhờ nhận đầu tư từ các nhà đầu tư khởi nghiệp hàng đầu Hàn Quốc như Kakao Ventures và Shinhan Capital

Chúng tôi sẽ đến Việt Nam bằng tên gọi Gallery.L. Ở Việt Nam, các bạn cũng có thể dùng hàng hiệu cao cấp chính hãng châu Âu sở hữu bởi những người giàu có ở Hàn Quốc, được dùng cẩn thận và hạn chế, thoải mái dùng với sự tin tưởng 100%

Vì sự tỏa sáng của bạn, hãy đến với chúng tôi tại trung tâm mua sắm trực tuyến Gallery.L và quầy trưng bày SkyL.

Gallery.L là thương hiệu sàn giao dịch cao cấp tại Hà Nội Việt Nam, được điều hành bởi Secondhands Inc. Hàn Quốc. Secondhands Inc. 

là công ty phát triển công nghệ thẩm định và định giá cho các sản phẩm hàng hiệu trong thời gian dài ở Hàn Quốc.

Secondhands Inc. được thành lập vào tháng 8 năm 2019 bởi giám đốc điều hành Yoon Kyung Min, người có nhiều năm hoạt động với tư cách là luật sư bằng sáng chế tại công ty luật hàng đầu châu Á Kim & Jang, đã đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Hàn Quốc trong thời gian dài. 


 Đây là nơi làm việc của những người am hiểu nhất về hàng hiệu và chuyên gia thương mại Hàn Quốc.

 Thương hiệu được vận hành tại Hàn Quốc là EXCLOSET. EXCLOSET đang phát triển nhờ nhận đầu tư từ các nhà đầu tư khởi nghiệp hàng đầu Hàn Quốc như Kakao Ventures và Shinhan Capital

Chúng tôi sẽ đến Việt Nam bằng tên gọi Gallery.L. Ở Việt Nam,

 các bạn cũng có thể dùng hàng hiệu cao cấp chính hãng châu Âu sở hữu bởi những người giàu có ở Hàn Quốc, được dùng cẩn thận và hạn chế, thoải mái dùng với sự tin tưởng 100%

Vì sự tỏa sáng của bạn, hãy đến với chúng tôi tại trung tâm mua sắm trực tuyến Gallery.L và quầy trưng bày SkyL.

ABOUT                  COMPANY               CONTACT                      PRESS            FAQ